HemOm Winnet GävleborgVerksamhetNyheterKalenderGalleriKontakta ossIntranät Winnet Gävleborg
Verksamhet
IT och Digitalisering
Integration och Jämställdhet
Kartläggning Etableringslotsar
Statistik och rapporter
Publikationer
Winnet Östersjöregionen - Winnet BSR
Goda Exempel
Hur ser Jämställdheten ut i Gävleborg?
Integration ur ett genusperspektiv
 
Dokumentation från Rådslag "Integration ur ett genusperspektiv"
den 1 oktober på Stenegård, Järvsö

Dialogträff Integration ur ett genusperspektiv.pdf

Hur lång tid tar det för kvinnor med invandrarbakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden i Gävleborg? Är det sant att det i snitt tar 5 år för män med invandrarbakgrund att etablera sig och i snitt 10 år för kvinnor?  Hur ser det ut för dessa kvinnor i Gävleborgs kommuner?

Detta är en målgrupp, där statistiken tyvärr ofta inte är könsuppdelad. Det är också en viktig grupp att få mer kunskap kring.

Följande stycke är hämtat från remissversionen av den nya RUS:en ”Nya möjligheter; Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020”:

”Samtidigt som det råder arbetskraftsbrist inom flera områden, så har Gävleborg en hög arbetslöshet. Detta är ett uttryck för att arbetskraftens kompetens inte matchar arbetsmarknadens behov. Den största delen av de arbetssökande består av tre huvudgrupper, vilka utgör allt större del av det totala arbetskraftsutbudet. Dessa tre grupper är unga med låg eller avbruten utbildning, äldre (55-64) med låg utbildningsnivå samt utlandsfödda. Bland de utlandsfödda återfinns en förhållandevis stor andel med eftergymnasial utbildning. Samtidigt återfinns den högsta andelen med enbart förgymnasial utbildning inom gruppen.”
(Remissversion av ny RUS för Gävleborg, ”Nya möjligheter, Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020”, sid 19)

Winnet Gävleborg ska kartlägga denna målgrupp; invandrade kvinnor i Gävleborg. Om tiden för etablering på arbetsmarknaden stämmer; vad beror det på? Beror det på stora skillnader i formell kompetens mellan invandrade kvinnor och män? Beror det på fel i systemet; gör exempelvis försörjningsstöd till familjen, att kvinnors incitament att arbeta minskar, om familjen ändå inte tjänar något på det? Eller beror det till stor del på vilka krav och förväntningar aktörer i Sverige ställer på invandrade kvinnor och män? Vilka kunskaper sitter dessa aktörer på, både offentliga och privata? Och vilka aktörer möter denna målgrupp? Vilken roll spelar etableringslotsar i Gävleborg?

Winnet Gävleborg ska också kartlägga målgruppen invandrade kvinnor och män som redan finns på arbetsmarknaden i Gävleborgs län. Inom vilka yrken och arbeten återfinns dessa? Är det svårare för invandrade kvinnor att göra karriär, jämfört med invandrade män? I jämförelse med svenskfödda kvinnor? Hur ser statistiken ut? Hur ser könsuppdelningen på arbetsmarknaden ut för denna målgrupp?


                       
                       
                       
Statistik

 Länk


 LänkAnsvarig:
Helena Högström
070-5973530
helena.hogstrom@winnet.seUppdaterat av Anna-Stina Johansson, 2021-08-30
Winnet Gävleborg, Södra Skeppsbron 6 802 80 Gävle, 026 -10 65 72, gavleborg@winnet.se
Provided by Webforum