HemOm Winnet GävleborgVerksamhetNyheterKalenderGalleriKontakta ossIntranät Winnet Gävleborg
Verksamhet
IT och Digitalisering
Integration och Jämställdhet
Publikationer
Winnet Östersjöregionen - Winnet BSR
Goda Exempel
Projektkatalog
Hur ser Jämställdheten ut i Gävleborg?
 Winnet Gävleborg har genom åren drivit och genomfört projekt på lokal, regional, nationell och EU nivå.

Här har vi samlat ett antal goda exempel på aktiviteter och rapporter!


Min väg till Framtiden
Projektet SGA, Samarbete, Genus & Arbetsmarknad resulterade att ett utbildningsmaterial togs fram som kallas för "Min väg till framtiden"

Winnet - Min väg-SGA_2013.pdf

Kartläggning av Upplevelsenäringen Gävleborg

Katläggning av Upplevelsenäringen Gävleborgs län131029.pdf


SGA, Samarbete, Genus & Arbetsmarknad
Winnet Gävleborg har nu avslutat projektets andra fas, SGA 2011 som finansierades av Tillväxtverkets verksamhetsbidrag för Resurscentra och Regionala utvecklingsmedel från Länsstyrelsen.
 
Syftet med projektet var att dokumentera resultat och erfarenheter från föregående projektperiod samt att ta fram verktyg och metodmaterial som vägledare och arbetsförmedlare kan använda sig av för att skapa sig ett genusperspektiv i sitt arbete.
 
Arbetsförmedlingen deltog med en referensgrupp för att säkerställa innehållet och en grupp på 10 förmedlare kommer under hösten att delta i en handledarutbildning och testa materialet.
            
Arbetsförmedlingen i Gävle gick in och finansierade en del av projektets slutfas. Nu har Winnet Gävleborg
 ett färdigt material som heter "Min väg till framtiden" som ska marknadsföra på andra arbetsförmedlingar i länet och angränsande län.


Winnet 8

Act_plan_Swed_15apr12.pdf

Handl_plan_Sver_15apr12.pdf
            
Winnet 8 Policy rek_innov&policies_web_final_2011.pdf

Winnet8GoodPracticeGuideSet2011.pdf

Newsletter_W8_May_2011.pdf

Invitation_EU_Seminar_Gender_Innovation_26_April_2011_in_Malmö_Sweden_final_april.pdf

Final_Invitation_EU_Round_Table_North_zone_12_May_2011_Stockholm_Sweden.pdf

Winnet+8_digital_leaflet_Swed_final_6dec_10.pdf

Winnet8+presscommunicé+3+Aug+2010_final.pdf

Winnet_8_Newsletter+_+2+W8_december_2010.pdf

Newsletter_InterregIVC+Capitalisationproject_Winnet8_9_September_2010[1].pdf
Projektbank Winnet Gävleborg

Projektkatalog Winnet Gävleborg         

Uppdaterat av Anna-Stina Johansson, 2021-08-30
Winnet Gävleborg, Södra Skeppsbron 6 802 80 Gävle, 026 -10 65 72, gavleborg@winnet.se
Provided by Webforum