HemOm Winnet GävleborgVerksamhetNyheterKalenderGalleriKontakta ossIntranät Winnet Gävleborg
Verksamhet
IT och Digitalisering
Integration och Jämställdhet
Publikationer
Winnet Östersjöregionen - Winnet BSR
Goda Exempel
Hur ser Jämställdheten ut i Gävleborg?
Tematiskt partnerskap - Winnet Baltic Sea Region

Syftet med är att skapa ett hållbart och fungerande partnerskap i Östersjöregionen. Samarbetet ska ge en jämställd ekonomisk tillväxt i Östersjöregionens länder. Speciellt fokus ligger på kvinnors entreprenörskap i företag som arbetar inom innovation, IT och turism. Ett sätt att göra det är att stärka rollen för Resurscentra för jämställd tillväxt i de stödorganisationer som arbetar för företagsutveckling i Östersjöregionen. 

Winnet Sverige har beviljats 3 000 000 kr från Svenska Institutet (www.si.se) för arbetet ”Winnet Östersjöregionen” inom den tematiska prioriteringen ”Hållbar tillväxt”. Start december 2013- avsl 30 november 2016

Målet är att göra jämställdhetsfrågor inom innovationsområdet till en del av EU:s arbete med Östersjöregionen och att få med jämställdhetsperspektivet på minst ett av de prioriterade områdena Innovation, Små och Medelstora företag eller inom Turism i EU:s Östersjöstrategi.

Detta kommer att göras genom att

  • ta fram metoder och modeller för statistikinsamling
  • samla in statistik gällande förutsättningar inom östersjöregionen för kvinnors och mäns företagande inom sektorerna Innovation, IT och turism
  • göra analyser på materialet utifrån ett genderperspektiv
  • sprida kunskap och metoder till beslutsfattare, företagsstödjande organisationer, företagsledare, genusforskare och jämställdhetsexperter.

Partnerskapet samlar deltagare från Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

www.balticsearegion.org


Winnet_BSR_TP_Leaflet_final_final.pdf
PPT_Winnet_Flagship_TP_Winnet BSR_MARCH_APRIL_Meetings_2014_final.pdf

Uppdaterat av Anna-Stina Johansson, 2021-08-30
Winnet Gävleborg, Södra Skeppsbron 6 802 80 Gävle, 026 -10 65 72, gavleborg@winnet.se
Provided by Webforum