HemOm Winnet GävleborgVerksamhetNyheterKalenderGalleriKontakta ossIntranät Winnet Gävleborg
Verksamhet
IT och Digitalisering
Integration och Jämställdhet
Publikationer
Winnet Östersjöregionen - Winnet BSR
Goda Exempel
Hur ser Jämställdheten ut i Gävleborg?
 Verksamhet 

Winnet Gävleborg har verksamhetsbidrag från Tillväxtverket för att arbeta inom insatsområde Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud och strategiskt gränsöverskridande samarbete.

Vi har ett uppdrag att arbeta med synliggörande och belysande påverkansinsatser för att uppmärksamma kvinnors situation och villkor i det regionala tillväxt och utvecklingsarbetet. Inriktning och mål för verksamheten 2013- 2015:

Inom de regionala prioriteringarna i Gävleborg synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Detta genom att kartlägga och visa på hur kvinnors situation inom insatsområdet i Gävleborg ser ut.

Nya möjligheter till kompetens- och karriärutveckling för kvinnor i Gävleborg skapas. Detta genom att kartlägga och visa olika typer av kvinnors villkor på arbetsmarknaden i Gävleborg och också genom att synliggöra aktuella prioriteringar och satsningar på kompetens- och karriärutveckling i Gävleborg utifrån ett genusperspektiv.

Arbetskraftens rörlighet mellan kvinnodominerade och mansdominerade sektorer ökar i Gävleborg. Detta genom att fortsätta arbetet med att synliggöra och öka kunskapen om könsstereotypa utbildnings- och yrkesval i Gävleborg för olika aktörer, offentliga och privata. 

- Att nå en jämnare fördelning av regionalpolitiska medel och företagsstöd genom ett gränsöverskridande samarbete med Resurscentra och regionala aktörer i Norra Mellansverige.

- Samverka med andra Resurscentraorganisationer inom regionen, Norra Mellansverige och övriga Sverige som arbetar med liknande frågor för att nå ett större och bredare resultat i påverkansarbetet.

För att uppfylla ovanstående mål arbetar vi med olika insatser genom kartläggningar, inventeringar och omvärldsbevakning & analyser.Uppdaterat av Anna-Stina Johansson, 2021-08-30
Winnet Gävleborg, Södra Skeppsbron 6 802 80 Gävle, 026 -10 65 72, gavleborg@winnet.se
Provided by Webforum