HemOm Winnet GävleborgVerksamhetNyheterKalenderGalleriKontakta ossIntranät Winnet Gävleborg
Verksamhet
IT och Digitalisering
Kartläggning IT - Branschen Gävleborgs län
Statistik
Integration och Jämställdhet
Publikationer
Winnet Östersjöregionen - Winnet BSR
Goda Exempel
Hur ser Jämställdheten ut i Gävleborg?


 

IT - Branschen Gävleborgs län 

Winnet Gävleborg ska under verksamhetsuppdraget 2013-2015 specifikt kartlägga hur IT- branschen ser ut i Gävleborgs län. Både vilka företag vi har i länet och hur deras representation av kvinnor ser ut. Var i företaget arbetar kvinnorna? Vi kommer även att kartlägga IT-branschen på samma sätt som vi tittat på branschen upplevelsenäring, d.v.s., vi kommer att titta på antal kvinnor och män som driver företag i länet och vilka typer av företag de driver, både inriktning och formen på företaget.

Vi kommer även att titta på vilka utbildningar Högskolan i Gävle genomför med koppling mot IT-branschen, hur många kvinnor studerar på dessa?

Vi har i Gävleborgs län ett flertal folkhögskolor och andra typer av yrkesutbildnings såsom KY-utbildningar. Vi kommer även att titta på dessa för att se hur många kvinnor som studerar. Winnet Sverige har precis tagit fram en Digital agenda som överlämnats till regeringen. Winnet Gävleborg kommer att använda agendan som underlag i vårt arbete med IT-branschen.Winnet Gävleborg har gjort en kartläggning av IT - branschen i Gävleborg, IT branschen gävleborgs län_131125.pdf                       
Statistik

             

 Rapporter          

 Länk

Uppdaterat av Anna-Stina Johansson, 2021-08-30
Winnet Gävleborg, Södra Skeppsbron 6 802 80 Gävle, 026 -10 65 72, gavleborg@winnet.se
Provided by Webforum