HemOm Winnet GävleborgVerksamhetNyheterKalenderGalleriKontakta ossIntranät Winnet Gävleborg
Om Winnet Gävleborg
Styrelse
Samarbetspartners
Resurscentra uppdrag
Handlingsplan för jämställd regional tillväxt
Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
Regeringens politik

Verksamhetsbidrag 


Tillväxtverket fördelar verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor som bidrar till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande.

Beslut+Resurscentra+2013-2015+pdf.pdf                       

Mål inom programmet
Arbetet ska vara kunskapsdrivet och strategiskt inriktat samt ske inom ramen för något av följande fem insatsområden där Tillväxtverket för vart och ett av insatsområdena formulerat ett antal mål:

1 Entreprenörskap och innovativa miljöer
•Inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande.

•Innovativa miljöer och kluster utvecklas eller förändras utifrån kvinnors kompetenser, erfarenheter och intressen.

•Möjligheterna för kvinnor att verka och utvecklas som innovatörer och entreprenörer förbättras

2 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
•Inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande.

•Nya möjligheter till kompetens- och karriärutveckling för kvinnor skapas.
•Arbetskraftens rörlighet mellan kvinnodominerade och mansdominerade sektorer ökar.

3 Tillgänglighet

•Inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande.

•Kvinnors inflytande ökar och kvinnors intressen av ökad tillgänglighet får genomslag i regionen.

4 Strategiskt gränsöverskridande samarbete
•Inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande.

•Gränsöverskridande lösningar för viktiga samhällsfunktioner utgår från både kvinnors och mäns behov, erfarenheter och intressen.

•Prioriteringar av och attityder till vilka företag och andra aktörer som genom strategiskt gränsöverskridande samarbete i störst utsträckning främjar regionens tillväxt och utveckling tar hänsyn till kvinnors villkor.

•Samverkan och kunskapsutbyte över nationella och regionala gränser mellan resurscentra och organisationer som arbetar med liknande frågor ökar.

5 Landsbygdsutveckling
•Inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande.

•Kvinnors organisering på landsbygden stärks. I denna organisering ska arbetet för landsbygdens utveckling vara centralt.

•Resurscentras arbete inom övriga insatsområden sker utifrån ett landsbygdsperspektiv.

 Strategier

De olika insatsområdena överensstämmer med de insatsområden som presenteras i En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder. Där kan du läsa mer de olika insatsområdena och vad de innebär.

Nationella+strategin.pdf

Landsbygdsstrategin+-+sammanfattning.pdf(Hämtat från Tillväxtverket, www.tillvaxtverket.se)

 Tillväxtverket
 


 Regeringen


 
 Winnet SverigeUppdaterat av Anna-Stina Johansson, 2021-08-30
Winnet Gävleborg, Södra Skeppsbron 6 802 80 Gävle, 026 -10 65 72, gavleborg@winnet.se
Provided by Webforum