HemOm Winnet GävleborgVerksamhetNyheterKalenderGalleriKontakta ossIntranät Winnet Gävleborg
Om Winnet Gävleborg
Styrelse
Samarbetspartners
Resurscentra uppdrag
Handlingsplan för jämställd regional tillväxt
Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
Regeringens politik
Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud 
Tillväxtverkets syfte inom insatsområdet
Syftet är att bidra till att synliggöra villkoren för kvinnor och öka kvinnors inflytande inom insatsområdet Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud i regionen.
 
 
Tillväxtverkets mål inom insatsområdet

2.1 Inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande.
2.2 Nya möjligheter till kompetens- och karriärutveckling för kvinnor skapas.
2.3 Arbetskraftens rörlighet mellan kvinnodominerade och mansdominerade sektorer ökar.

Winnet Gävleborg mål och insatser:

2.1 Inom de regionala prioriteringarna i Gävleborg synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande.
Detta genom att kartlägga och visa på hur kvinnors situation inom insatsområdet i Gävleborg ser ut.

2.2 Nya möjligheter till kompetens- och karriärutveckling för kvinnor i Gävleborg skapas. Detta genom att kartlägga och visa olika typer av kvinnors villkor på arbetsmarknaden i Gävleborg och också genom att synliggöra aktuella prioriteringar och satsningar på kompetens- och karriärutveckling i Gävleborg utifrån ett genusperspektiv.

2.3 Arbetskraftens rörlighet mellan kvinnodominerade och mansdominerade sektorer ökar i Gävleborg. Detta genom att fortsätta arbetet med att synliggöra och öka kunskapen om könsstereotypa utbildnings- och yrkesval i Gävleborg för olika aktörer, offentliga och privata. 

 Uppdaterat av Anna-Stina Johansson, 2021-08-30
Winnet Gävleborg, Södra Skeppsbron 6 802 80 Gävle, 026 -10 65 72, gavleborg@winnet.se
Provided by Webforum