HemOm Winnet GävleborgVerksamhetNyheterKalenderGalleriKontakta ossIntranät Winnet Gävleborg
Om Winnet Gävleborg
Styrelse
Samarbetspartners
Resurscentra uppdrag
Regeringens politik
Regeringens jämställdhetspolitik

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.Sedan 2007 genomför regeringen en omfattande satsning på att utveckla och förstärka jämställdheten. Jämställdhetspolitiken tillfördes 1,6 miljarder kronor för åren 2007-2010, och nästan en miljard 2011-2014. Sammantaget är det den största satsning på jämställdhet som har genomförts i Sverige.


Regeringens jämställdhetspolitik


Regeringens integrationspolitik

Det civila samhället har stor betydelse för integrationen
På måndag, den 2 juni, genomförs konferensen Integrera mera - Det civila samhället gör skillnad, i Stockholm. I det civila samhällets organisationer finns en stor kunskap och många kreativa idéer när det gäller projekt på integrationsområdet.

-Jag vill från regeringens sida lyfta fram det arbetet och sprida goda exempel, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Konferensens deltagare är personer som arbetar med integrationsfrågor i myndigheter, kommuner och i den privata och ideella sektorn.

Att förbättra integrationen är en av våra största utmaningar. Fler måste ges möjlighet till jobb och utbildning i det svenska samhället. Regeringen vill göra mer för att människor som kommit till Sverige från andra länder ska känna sig sedda och kunna bidra. Detta grundat i de värden vårt samhälle bygger på, och som vi vill att Sverige ska kännetecknas av.

Regeringen har lagt om integrationspolitiken och mottagandet av nyanlända. Med ett tydligt fokus på tidiga och individuella insatser för arbete och språk vill regeringen korta ledtiderna till arbete. Ska vi klara framtidens utmaningar måste alla som kan arbeta få möjlighet att göra det och vi måste bli bättre på att ta tillvara den kompetens som utrikes födda har med sig. Allt annat är resursslöseri, både för individen och för samhället. 

De nya reglerna för arbetskraftsinvandring är mycket betydelsefulla. De innebär att Sverige tagit ledningen i utvecklingen mot öppnare gränser och ökad rörlighet, något som är till stor fördel för ett samhälle som vill utvecklas och kunna möta framtida demografiska utmaningar.

Arbetsmarknadsdepartementet

Integration


Regeringens arbetsmarknadspolitik

Regeringens viktigaste mål är full sysselsättning. Utformningen av politiken har sedan 2006 utgått från att arbetslinjen ska stärkas. Fler ska kunna och vilja arbeta. Färre ska stå utanför arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspolitiken är en central del av regeringens politik och en av de viktigaste komponenterna för att uppnå full sysselsättning. Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.


Arbetsmarknadspolitik


Regeringens IT-politik

Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att uppnå detta krävs ökad digital delaktighet så att fler vill och vågar använda digitala tjänster. Men det handlar också om att få fram fler tjänster som gör att kvinnor och män upplever att de verkligen har nytta av att använda internet. En förutsättning för detta är det finns tillgång till bredband i alla delar av landet och därför ska Sverige ha bredband i världsklass, ett delmål som riksdagen har ställt sig bakom.

Informationssamhället

Uppdaterat av Lina Andersson, 2015-01-26
Winnet Gävleborg, Södra Skeppsbron 6 802 80 Gävle, 026 -10 65 72, gavleborg@winnet.se
Provided by Webforum